Informatie gebouw

type gebouw
afmeting (m)
windregio
type ondergrond
windregio: terreincategorieën
CONFORM DE NORM NBN EN 1991-1-4:2005 
  • 0 : Zee of kustgebied met wind aanstromend over open zee 
  • I : Meren of vlak en horizontaal gebied met verwaarloosbare vegetatie en zonder obstakels 
  • II : Gebied met lage begroeiing als gras en vrijstaande obstakels (bomen, gebouwen) met een tussenruimte van ten minste 20 obstakelhoogtes 
  • III : Gebied met regelmatige begroeiing of gebouwen of vrijstaande obstakels met een tussenruimte·van ten hoogste 20 obstakelhoogtes (zoals dorpen, voorstedelijk terrein, blijvend bos) 
  • IV : Gebied waar ten minste 15 % van de oppervlakte is bedekt met gebouwen met een gemiddelde hoogte boven 15 m